SVíCEN PRO DALíHO

10 x 9 x 12 cm

modelované antikoro
pískovec

realizace v roce 1988
Zpět