KLášTERECKá SAMADRUHá

6 x 6 x 23,5 cm

modelované antikoro
pískovec

realizace v roce 1988
Zpět